• Română (România)
  • English (United Kingdom)

Tudor Zbârnea, Curatorul Bienalei

 

Contextul evoluărilor publice al artelor vizuale în Republica Moldova din ultimii ani tinde către asocierea artiştilor în grupuri mai puţin numeroase sau adesea poartă chiar un caracter individualist distinct. Aceasta se explică, prostate în primul rând, prin faptul că generaţia în etate, nemaibeneficiind de ,,organizarea’’ colectivă de altă dată, care mai aducea unora şi beneficii materiale, nu mai răspunde astăzi la apelul unor manifestări de anvergură, iar cea tânără optează mai degrabă pentru grupări formate pe bază de agreare pragmatică, ambele aflându-se, la drept vorbind, într-o luptă continuă pentru supravieţuire, transformând peisajul artistic local într-un caleidoscop, tributar cu precădere gustului pieţii şi aceea aproape inexistentă la noi. Aceste considerente impun anumite dificultăţi în organizarea unor expoziţii colective de amploare, mai cu seamă în cazul în care aceste expoziţii se ţin doar pe bază de entuziasm.

Cu toate acestea, tradiţionalul Salon de Toamnă se organizează cu regularitate, iar în ultimii ani, graţie sprijinului acordat de Ministerul Culturii şi Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, şi-a revendicat şi o formă de organizare competitivă în cadrul căreia se acordă Premiul Ministerului Culturii pentru cea mai bună lucrare şi premiile anuale ale Uniunii Artştilor Plastici pentru toate domeniile ( pictură, grafică, sculptură, arte decorative etc.).

De mai bine de două decenii se desfăşoară la Chişinău şi Bacău (România), fără întrerupere, Saloanele Moldovei cu participarea artiştilor plastici din Moldova şi România. Deşi în ultimii ani acestea şi-au mai redus din amploare, totuşi, îşi menţin în continuare calitatea de cea mai importantă manifestare artistică expoziţională de la noi.

Actuala ediţie a Bienalei Internaţionale de Pictură Chişinău - 2011 reuneşte 133 de artişti plastici din domeniul picturii, cu peste 170 de lucrări expuse pe simeze, reprezentanţi din 20 de ţări (Armenia, Belarus, Belgia, Cehia, Cipru, Costa-Rica, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Kîrgîstan, Lituania, Moldova, Olanda, Polonia, România,Rusia, Ungaria, Ucraina). Lucrările selecţionate definesc expoziţia prin profesionalism, inteligenţă şi actualitate stilistică, artiştii autohtoni demonstrând potenţialul de care dispune mediul artistic al domeniului picturii de la noi în contextul internaţional. Pentru orientarea expoziţiei către valorile indubitabile ale proceselor de creaţie, printre expozanţi se regăsesc şi artişti de mare notorietate, în calitate de invitaţi de onoare:Valentina Rusu-Ciobanu, Eleonora Romanescu,Glebus Sainciuc (Moldova), Gheorghe Anghel, Marin Gherasim, Paul Gherasim, Constantin Flondor, Horia Paştina (România), Nicole Callebaut (Belgia), Rinaldo Novali (Italia). Mai multe nume de referinţă de la noi se regăsesc pe simeze: Elena Bontea, Dimitrie Peicev, Sergiu Cuciuc, Mihai Ţăruş, Petru Jireghea,Vladimir Palamarciuc ş.a. Alături de aceştia expun foarte mulţi reprezentanţi ai tinerei generaţii, organizatorii subliniind debutul prin expunerea în cadrul unei manifestări de amploare. Ni se pare justificată şi decizia juriului, de încurajare a tinerilor artişti talentaţi, prin acordarea unor premii şi menţiuni.

Chiar dacă deocamdată nu putem semnala o abundenţă de oferte de participare străină, totuşi, apreciem interesul celor aproape o sută de artişti care au aplicat pentru a expune în cadrul acestei manifestări de anvergură pentru Republica Moldova.

Nu putem să nu menţionăm interesul sporit de participare în cadrul acestei ediţii al unor artişti de valoare din Lituania: Ricardas Zdanavicius, Averincevas Romanas, Khvichia Lena, Vosyliute Marta ş.a.

Cu certitudine, Bienala aspiră spre configurarea unui spaţiu inovativ al limbajelor plastice ale picturii, în care se vor impune diverse tehnici şi abordări stilistice netradiţionale, caracteristice celor mai recente tendinţe estetice.

Sincerele noastre sentimente de gratitudine se îndreaptă către cei care ne-au acordat încredere şi au sprijinit acest proiect: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, Direcţia Cultură a Primăriei municipiului Chişinău şi Fundaţia Sturza.

Nu în ultimul rând, dorim să mulţumim artiştilor invitaţi pentru acordul de a participa în cadrul acestei manifestări, tuturor celor care au răspuns solicitărilor noastre de a expune, celor care aspiră, împreună cu noi, la transformarea Chişinăului, la modul real, într-un adevărat centru de atracţie şi de sincronizare a valorilor artistice din arealul nostru cu cele mondiale.

Avem convingerea ca Bienala Internaţională de Pictură din Chişinău va adopta, de la o ediţie la alta, şi alte forme de manifestare, orientându-se către alte concepte şi diverse tematici care vor spori interesul artiştilor noştri, dar şi din străinătate, şi --de ce nu?--, va atrage în cadrul viitoarelor ediţii şi alte genuri în vederea expunerii unei game cât mai largi a artelor vizuale contemporane.

Zbârnea Tudor,
curatorul Bienalei, artist plastic, directorul Muzeului National de Arta