• Română (România)
  • English (United Kingdom)

18.05.2017 Vernisajul si decernarea premiilor la Muzeul National de Arta al Moldovei

https://www.privesc.eu/Arhiva/76051/Vernisajul-Bienalei-Internationale-de-Pictura--Chisinau-2017
25.02.2017 Asteptam ofertele Dvs. Data limita pentru inscriere -  10 martie 2017.


01.12.2016 Anunţăm iniţierea procesului de depunere a ofertelor de participare în cadrul concursului Bienalei Internaţionale de Pictură Chisinau-2017. Data limita pentru inscriere - 28 februarie 2017.

Consultati sectiunea Regulamentul 2017.

15.05.2015

3.  Premii:

3.1. Premiul mare :

 Otgonbayar Ershuu (Mongolia) Roaring hoofs , 150x160, acrilic, pânză 

3.2.  Premiul I: 

Perca Mihai (România) Cu faţa spre soare, 180x160 cm, ulei, pânză 

3.3.    Premiul II: 

Viscun Irina (SUA) Memories, Lapses and Erosions #4, 2014, 162x97, acrilic, pânză 

3.4.    Premiul III: 

Soler Yansy (Cuba) Anomalia #11, 2014, 100x100, tehnică mixtă, pânză 

3.5.    Premiul Fundaţiei Familia  Sturza

Dirk Balke (Germania) , Badehauschen III, IV, 2013, 2x(40x50), acril, pânză  

3.6.    Premiul Institutului Cultural Român M.Eminescu

Fisticanu Veaceslav (Republica Moldova) Haos – Ordine N 2.1.15, 2015, acrilic, pânză 

3.7.    Premiul Centrului Cultural Vrancea (România)

Breazu Florina(Republica Moldova)  Poarta stelelor,  2015, 149x123 cm, ulei, pânză


 

2. Diplome de excelenţă acordate de Ministerul Culturii al Republicii Moldova: 

2.1. Culiuc Gabriela (România) Cine vine la o bere pe timp de ploaie, 2014, 110x170, ul,pânză 

2.2 Jose A. Gonzalez Grillo (SUA) Two Cities, 2014, acrilic, pânză , 75x60. 

2.3. Svatosova Tatiana (Cehia) Homage Hrabral’s Lieben, 2014,70 x 100 cm , acrilic, hârtie, lemn. 

2.4. Jose Gonzales A.Grillo (SUA) Two Cities, 2014, acrilic, panza, 75x60  (SUA) Two Cities, 2014, acrilic, pânză , 75x60.   

2.5. Vozbinas Alexander (Lituania)

 

1.1  Nominalizări: 

1.1    .Dica Adrian (România) Room 2, 2014, 200x124, ul.pânză

1.2    Ţărnă Gheorghe (Moldova) Păsări în văzduh ,2015, 1200x1200, Pânză, ulei

1.3    Guţu Maxim (Moldova) Frecvenţe, 2013, 80x180, ulei, pânză

1.4    Culiuc Gabriela (România) Cine vine la o bere pe timp de ploaie, 2014, 110x170, ul,pânză

1.5    Jose Gonzales A.Grillo (SUA) Two Cities, 2014, acrilic, panza, 75x60  (SUA) Two Cities, 2014, acrilic, pânză , 75x60. 

1.6    Svatosova Tatiana (Cehia) Homage Hrabral’s Lieben, 2014,70 x 100 cm , acrilic, hârtie, lemn.     


Trofeul Muzeului National de Arta al Moldovei ARTMUSEUM - Culic Gabriela (Romania)

http://www.moldpres.md/news/2015/05/14/15003212 

14.05.2015, 15.15 (video)

https://www.privesc.eu/arhiva/61681/Vernisajul-Bienalei-Internationale-de-Pictura--Chisinau-2015


Inaugurarea Bienalei si inmanarea premiilor "in direct" - 14 mai, ora 15.15 (urmati link-ul)

https://www.privesc.eu/…/Vernisajul-Bienalei-Internationale…


Monica Babuc, Ministrul Culturii al Republicii Moldova

Dragi prieteni!

Cea de a patra ediție a Bienalei Internaționale de Pictură, Chișinău-2015, eveniment organizat sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, vine să încânte din nou publicul cu un spectru larg de abordări estetice și mijloace ale exprimării vizuale. Ţinuta artistică incontestabilă a acestei manifestări de anvergură, asigurată prin prezența valoroșilor artiști plastici din 26 de țări, va plasa Chișinăul printre centrele de interes ale manifestărilor culturale vizuale. Grație eforturilor organizatorilor, ediția din acest an a Bienalei, de altfel, ca și precedentele, se remarcă prin prestanța artistică din punctul de vedere al calității, problematicilor de natură estetică, dar și al extinderii contextului cultural-artistic internaţional.

Expoziția, itinerată la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, pune în valoare evoluția artistică contemporană în domeniul artelor plastice din ultimii ani, îmbinând conceptele moderne cu cele tradiţionale și stimulând dezvoltarea picturii în toată diversitatea sa. Lucrările prezentate atrag un interes vizual distinct, datorită procedeelor artistice alese, a tendințelor estetice actuale, precum și a libertății în exprimare. Promovarea și dezvoltarea tuturor formelor de exteriorizare a frumosului, esteticului, devine importantă atâta timp, cât oricine regăsește acea latură a culturii care îl aduce mai aproape de ideea progresului prin cunoaștere.

Dar dincolo de toate, această manifestare expoziţională competitivă este o platformă de comunicare interculturală între artiști, fără de care evoluția fenomenului plastic contemporan nu are perspective. Evenimentul în sine este o oportunitate de dialog între profesioniști, adepți ai diverselor tendințe și curente ale expresiei artistice din diferite țări, și stabilirea unor conexiuni creative. Iniţierea relaţiilor de colaborare instituţională sau individuală între artiști va favoriza identificarea noilor oportunităţi de conlucrare atât în contextul participării în cadrul diferitelor școli, simpozioane sau proiecte expoziţionale de perspectivă, cât și în domeniul educaţiei artistice.


Cu siguranță, Bienala Internaţională de Pictură Chișinău- 2015, aduce după sine o plusvaloare culturii și țării noastre, creând o imagine favorabilă Republicii Moldova pe plan extern și asigurând o continuitate în promovarea și dezvoltarea artelor plastice și a valorilor culturale autentice. 


Călin Stegerean, România, membru al juriului

Astăzi, pictura

Eclipsată în ultima jumătate de veac, cu excepţia revirimentului neoexpresionist din anii 80, de noile medii – instalaţii, performance, body-art, fotografie, artă video și multe altele – pictura revine în ultima vreme în instrumentarul de expresie al artiștilor, în selecţiile marilor expoziţii de artă contemporană și în preferinţele colecţionarilor. Succesul noilor medii devenite pentru ani buni preferatele curatorilor și directorilor marilor muzee de artă contemporană a făcut ca unii critici să proclame sfârșitul picturii, practicarea ei echivalând cu ieșirea din timpul prezent.

Sclipirile tuburilor de neon, propriul trup al artistului devenit obiect de artă sau extinderea câmpului creaţiei la dimensiuni geografice au condus la convingerea că doar pînza pictată nu oferă suficient teren pentru ceea ce contemporaneitatea, într-o devenire excesivă în toate domeniile, considera că trebuie să fie obiectul de artă. Multe din aceste noi înţelesuri ale artei au fost realizate cu mijloace care nu stau în puterea unui singur individ, fiind o probă pentru performanţele tehnice ale societăţii industriale din ultimele două secole, pentru strivirea individului de sistemele corporatiste, lucru valabil și în cazul artiștilor ajunși să reprezinte doar capetele procesului de creaţie: ideea, de multe ori o simplă schiţă, și semnătura, amănunt fundamental pentru ceea ce urmează – comerţul cu opera de artă. Probabil că revenirea picturii (doar ca element referenţial de primă importanţă, pentru ca absentă nu a fost niciodată) este sincronă cu noua filosofie a existenţei în acolada căreia intră proiecţia unei lumi la scară umană, respectul pentru nevoile individului, încurajarea exprimării personale, protejarea resurselor, hand-made, eco, green... Pictura rămâne o probă pentru miraculosul ce stă doar în puterea propriilor mâini ale omului, ce-i poate aduce gloria cu un capital însemnând doar pânză, pensulă și culori.

Pentru că cel „întors” nu seamănă niciodată cu cel „plecat” (aici parabola fiului risipitor este exemplară) și pictura s-a întors îmbogăţită de experienţele artelor surori, redefinită sub aspect tematic, tehnic și expresiv. Pictura de azi nu mai poate fi făcută sau judecată în vechile paradigme fără ca acest lucru să nu poarte umbra unui demers desuet, care „cântă” mai degrabă cu voci din alte vremuri decât prin afirmarea propriilor sonorităţi. Și nu e vorba doar de canonul originalităţii: în acești ani lumea s-a schimbat într-atât, încât artistul trebuie să ofere privitorului o largă paletă de referinţe proprii contemporaneităţii – atât de complexă și selectivă în înţelegerea și exersarea realităţii. De aceea, pictura nu înseamnă doar umplerea suprafeţelor cu culoare într-un demers mecanic și repetitiv – atemporal – atâta vreme la noi, având ca rezultat nostime peisaje, ulcele cu flori monocorde și chipuri îndelung pritocite ca în vremurile când doar pictura asigura modelelor eternitatea.


Bienala Internaţională de Pictură de la Chișinău este unul din locurile unde astăzi pictura este invitată să-și prezinte noile valenţe, un stimulent pentru artiștii fideli vocaţiei de pictor, un fanion pe o hartă imaginară a resurecţiei artei penelului. Ea semnalizează prin premiile acordate acele demersuri artistice care construiesc faţa nouă a picturii sau ceea ce poate deveni pictura. Aceast lucru poate contraria pe cei care cred că meritul picturii stă încă în demonstraţii de virtuozitate de tip academic  Dacă, de multe ori, noua pictură intrigă și deconcertează, este semnul că noi, cei care privim, avem o problemă de adecvare, de poziţionare în justa perspectivă pentru contemplare și analiză. Acest demers nu este unul facil, el înseamnă o punere în sincron cu ideile care au animat modernitatea, postmodernitatea și cu cele care străbat contemporaneitatea, înseamnă lectura unor cărţi cheie și mulţi kilometri de muzee și galerii de artă străbătuţi. Accesul la pictura de astăzi nu poate fi redus doar la actul contemplării unei imagini care se citește la prima lectură. El înseamnă participarea activă a privitorului, cumul de cunoștinţe și experienţă vizuală. Marcând prin selecţia lucrărilor pentru premiile acordate un anumit fel de a face pictură, Bienala de la Chișinău poate fi o importantă școală a privirii și înţelegerii artei la timpul prezent.


TUDOR ZBÂRNEA, Curatorul Bienalei

Contextul internaţional din ultimele decenii al unor tipuri de demers artistic alternativ orientat către raporturile dintre artă și tehnologie, cum ar fi multimedia, foto-video, arta digitală, performance-ul, video-instalaţia, etc. care se impun dinamic și constant în spaţiul artelor vizuale, nu mai poate fi perceput ca  exerciţiu de  destabilizare a normelor artistice. Acesta nu se mai află de mult în confruntare, ci mai degrabă se juxtapune  cu domeniul picturii, care nu exclude elementele estetice novatoare.

Bienala Internaţională de Pictură Chișinău își propune să susţină evoluţia picturii în condiţiile unor tehnici inovatoare, orientate către mijloacele tehnice actuale de exprimare.

Ajunsă la a patra ediţie, Bienala Internaţională de Pictură Chișinău 2015 își revendică tot mai sigur un loc de prestigiu pe scena culturală a spaţiului public internaţional al artelor vizuale. Expoziţia se impune în sistemul internațional al picturii contemporane, ca una dintre manifestările culturale de anvergură, reușind să atragă un număr tot mai larg de artiști de valoare  din România și străinătate, aceasta devenind un canal de comunicare internaţională.

Eforturile noastre organizatorice au făcut ca și la această ediţie  să avem un număr mare de oferte de participare din partea artiștilor din străinătate, fapt ce ne încurajează și ne face să fim încrezători că și Chișinăul poate deveni un real centru de interes internaţional al domeniului artelor plastice. Expoziţia ne demonstrează că pictura rezistă și se dezvoltă într-un context firesc, că aceasta își revendică un loc important în dinamica destul de controversată a artei contemporane.

Vor fi prezenţi, prin operele lor, o gamă consistentă de artiști clasici locali, care au făcut istorie, dar și artiștii mai tineri,  atât de la noi, cât și internaţionali, unii dintre aceștia fiind multidisciplinari, dar care nu au renunţat la mijloacele tehnice caracteristice picturii,  artiști care își orientează interesele estetice către pictura în forma și mijloacele actuale de exprimare.

Dorinţa de a conferi o ascensiune a abordărilor estetice și a nivelului profesional a impus o mai mare rigoare la preselecţia lucrărilor. Din aceste considerente, în respectiva ediţie, numărul lucrărilor care nu au intrat pe simeze, atât din ţară, cât și din străinătate, este cu mult mai mare, decât la primele trei ediţii.

Juriul, constituit în mare parte din critici de artă și teoreticieni, a nominalizat în cadrul dezbaterilor fundamentate pe principii estetice o serie de lucrări care acoperă un spectru relativ larg al abordărilor stilistice. Fără  excese  directe asupra anumitor preferinţe,  membrii juriului au optat cu prioritate pentru demersurile artistice de orientare estetică inovatoare, susţinând în mare parte  artiștii din generaţia tânără. Ediţia actuală, la fel ca și cele precedente, sprijină cu prioritate demersul artistic al tinerei generaţii creând o platformă întru consacrarea acesteia.

Expoziţia de faţă ne convinge de faptul, că  mediul artistic local necesită  o sincronizare mai largă cu elementele actuale și tendinţele artistice internaţionale și, în primul rând, cu noile tendinţe artistice, care se impun tot mai sigur în ultimii ani în pictura românească. Artiștii români, datorită numărului mare de galerii din ţară și a liberei circulaţii din ultimii ani, dar și a procesului de studiu în instituţiile universitare, orientat în spiritul noilor tendinţe estetice, se impun  tot mai vizibil pe scena internaţională  a artelor vizuale. Prezenţa generoasă, în expoziţia noastră, a unui număr mare de artiști din România, atât dintre cei mai cunoscuţi și valoroși, cât și o mare parte din reprezentanţi ai tinerei generaţii, dar și etalarea lucrărilor  bienalei în cele două spaţii expoziţionale prestigioase din București și Iași,  vor susţine efortul nostru în asigurarea  unei mai bune conexiuni a artiștilor din Republica Moldova cu mediul artistic din România. În același timp, aceștia vor putea intra în contact direct cu  artiștii și cu reprezentanţii unor galerii și instituţii de cultură și artă, în vederea unor colaborări ulterioare. 

Încercăm un sentiment de bucurie și de satisfacţie că există oameni dispuși să susţină actul artistic. Nu este deloc ușor, într-o perioadă extrem de dură, pe care o parcurge Moldova în plan economic, să găsim sprijin în vederea susţinerii artei și actului creator.

Faptul că Bienala Internaţională de Pictură Chișinău reușește să realizeze obiectivele sale privind crearea unei platforme durabile de comunicare interculturală în domeniul artelor vizuale se datorează înţelegerii depline a necesităţilor de dezvoltare și promovare a artei contemporane, din partea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, care  asigură patronatul acesteia, și a altor instituţii: Direcţia Cultură a Primăriei Chișinău, Institutul Cultural Român ”Mihai Eminescu” din Chișinău, Agenţia Proprietăţii Intelectuale, Fundaţia ”Familia Sturza”, care sprijină evenimentul, inclusiv financiar, fapt pentru care le adresăm  sentimentele noastre de gratitudine.

Colaborarea mai largă, din acest an, cu o serie de instituţii culturale din România și Polonia, dezvoltă și mai amplu spaţiul de promovare și dezvoltare a relaţiilor de comunicare dintre artiștii expozanţi din Republica Moldova și din alte ţări. Întreaga expoziţie este etalată la Sala de Expoziţii ”Constantin Brâncuși” a Parlamentului României, o selecţie este expusă la Complexul Muzeal Naţional ”Moldova” din Iași, evenimente care vor contribui la o mai largă susţinere a consacrării, atât a artiștilor, cât si a fenomenului artistic internaţional. Acordarea unor spaţii muzeale pentru reprezentările expoziţionale ale unor artiști laureaţi ai premiilor, la Muzeul de Artă Prahova, la Galeria  Adi-Art din orașul Lodz, Polonia, cât și acordarea burselor în cadrul Simpozionului  de Artă  LEPȘA, pentru laureaţii Bienalei, vor asigura o continuitate a relaţiilor de comunicare dintre artiști și diverse instituţii culturale, care vor contribui în mod firesc la promovarea și dezvoltarea domeniului artelor plastice.

Bienala Internaţională de Pictură Chișinău  își propune o perspectivă de amplificare a relaţiilor, atât cu artiștii, cât și cu alte instituţii internaţionale în vederea  asigurării unei dezvoltări cât mai  favorabile  a domeniului picturii și, implicit, o  mai largă deschidere în antrenarea capacităţilor de sincronizare cu fenomenul artistic internaţional.

Bineînţeles că pictura nu exclude extremele de avangardă, aceasta are o evoluţie firească în condiţiile unor tehnici inovatoare, moderne sau tradiţionale, orientate în ultimii ani către un figurativism simbolic sau ancorat în realitatea imediată, uneori impregnat cu puternice accente hiperrealiste, dar care tratează realitatea răvășitoare pe care o trăim într-un mod ludic, fără inhibiţiile care au încorsetat gândirea generaţiilor anterioare de artiști plastici. Polarizările de ordin estetic nu trebuie privite altfel decât o  experienţă creatoare ludică, axată pe sănătoase principii democratice, desfășurată într-un areal al liberului-arbitru artistic, marcată de personalitatea fiecărui creator, și  care nu are drept obiectiv decât întronarea unui proces creativ adecvat, de durată,  generator de opere artistice autentice și de certă valoare artistică.


Sperăm că Bienala Internaţională de Pictură Chișinău  va contribui, în limita capacităţilor sale, la realizarea acestui deziderat.


Lista participantilor la Bienala Internationala de Pictura Chisinau-2015

1. AJDER ECATERINA, 1961, Moldova

2. ANDONI DACIAN, 1962, România

3. ANGHEL GHEORGHE, 1938, România

4.AVERINCEVAS ROMANAS, 1981, Lituania

5. BABAKHANYAN ENDZA (GEVORG), 1968, Armenia

6. BACHIȚCHI OLGA, 1980, Moldova

7. BACHIȚCHI VEACESLAV, 1950, Moldova

8. BALAKAUSKAITĖ IRMA, 1968, Lituania

9. BALKE DIRK, 1960, Germania

10. BĂLOIU ADRIANA FLOREA, 1979, România

11. BĂTRÂNU TIMOTEI, 1944, Moldova

12. van BLADEREN KORS, 1947, Olanda

13. BOLBOCEANU DUMITRU, 1960, Moldova

14. BONTEA ELENA, 1933, Moldova

15. BRĂESCU DIANA, 1959, România

16. BREAZU FLORINA, 1973, Moldova

17. BUȚ ALEXANDRU, 1986, Moldova

18. CALLEBAUT NICOLE, 1935, Belgia

19. CARACENTEV ELENA, 1961, Moldova

20. CEMORTAN-VOLOȘIN ELVIRA, 1969, Moldova

21. CHRISTOFI STELLA, 1988, Cipru

22. CIORNA SANDA MARIA, 1956, România

23. CIUBOTARU FLORIN, 1939, România

24. COJOCARU ILIE, 1950, Moldova

25. COMAN MARIAN, 1971, România

26. COROBAN VITALIE, 1965, Moldova

27. COȚOFAN SERGIU, 1969, Moldova

28. COZMOLICI VICTORIA, 1978, Moldova

29. CREȚU VADIM, 1971, România

30. CREȚU VICTOR, 1971, Moldova

31. CUCIUC SERGIU, 1940, Moldova

32. CULIC GABRIELA, 1965, România

33. DAGNOGO GOPAL, 1973, Coasta de Fildeș / Franţa

34. DANEVA VICTORIA, 1982, Moldova

35. DANILIȘIN ANATOL, 1960, Moldova

36. DICĂ ADRIAN, 1984, România

37. DOHOTARU VASILE, 1955, Moldova

38. DONȚU DANIELA, 1990, Moldova

39. van DORP WILLEMIJN, 1945, Olanda

40. DUCA MIRON, 1952, România

41. ERSHUU OTGONBAYAR, 1981, Mongolia

42. FABIAN TUDOR, 1970, Moldova

43. FAZLÎ PETRU, 1953, Moldova

44. FÂNTÂNARIU SUZANA, 1947, România

45. FISTICANU VEACESLAV, 1960, Moldova

46. FLONDOR CONSTANTIN, 1936, România

47. FUSU SERGIU, 1958, Moldova

48. Gîtlan Carmen-Gabriela, 1965, România

49. GHERASIM MARIN, 1937, România

50. GHUKASYAN VAHAGN, 1987, Armenia

51. GRAMA VASILE, 1957, Moldova

52. GRILLO JOSE A.GONZALEZ, 1957, SUA

53. GUȚU MAXIM, 1985, Moldova

54. GUŢU VICTOR, 1963, Moldova

55. HERȚA VALERIU, 1960, Moldova

56. Hovhannisyan Sargis, 1983, Armenia

57. IGNATENCO VEACESLAV, 1954, Moldova

58. IORDACHE MIRELA, 1978, Romania

59. ISAC IGOR, 1957, România

60. JABINSCHI ION, 1978, Moldova

61. JABINSCHI VALERIU, 1967, Moldova

62. JALOBA GHENADIE, 1956, Moldova

63. JIREGHEA PETRU, 1941, Moldova

64. KARA IRINA, 1977, Moldova

65. KARACENȚEV ELENA, 1960, Moldova

66. KARAVASILIS Vasileios, 1952, Grecia

67. KAZAMA-OBER TOMOKO, 1945, Franța

68. KHVICHIA LENA, 1972, Lituania

69. KLIMAS EDVINAS, 1977, Lituania

70. KONSTANTINOU DORA, 1972, Cipru

71. KORMOS KRISZTINA, 1976, Ungaria/România

72. KUMAR ANKUR, 1989, India

73. KUZIYEVA SHOIRA, 1957, Uzbekistan

74. LEANCĂ FLORENTIN, 1966, Moldova

75. LOCKSTAEDT GABRIELE, 1957, Germania

76. LUCACI PETRU, 1956, România

77. MAHALLATI GOLI, 1955, Iran / SUA

78. MALEKZADEH PARI, 1978, Iran

79. MARTSINKEVICH YANA, 1975, Rusia / Italia

80. MĂRGINEAN VIOREL, 1933, România

81. MIAZEK EWA, 1952, Polonia

82. MIHALCEA RĂZVAN, 1982, România

83. MIHĂILESCU DOINA, 1953, România

84. MIRCEA GEORGE, 1979, România

85. MIREANU MIHAI, 1949, Moldova

86. MORĂRESCU ION, 1956, Moldova

87. MUDREA ANDREI, 1954, Moldova

88. MUNTEANU GHEORGHE, 1934, Moldova

89. NAȘCU AURELIA, 1966, Moldova

90. NAȘCU VASILE, 1939, Moldova

91. NEDELCU LIVIU, 1962, România

92. NOVALI RINALDO, 1952, Italia

93. OLEFIRENKO LUDMILA, 1975, Moldova

94. OPREA GHEORGHE, 1946, Moldova

95. OPREA MAIA ȘTEFANA, 1987, România

96. OTCIK ANATOLII, 1949, Belarus

97. OTCIK GLEB, 1983, Belarus

98. PALADI VALERIU, 1968, România

99. PALAMARCIUC VLADIMIR, 1945, Moldova

100. PAREO PATRIZIA ELISA, 1959, Argentina / Italia

101. PAȘTINA HOReA, 1946, România

102. PEICEV DIMITRIE, 1943, Moldova

103. PERCA MIHAI, 1969, România

104. PETROVICI-POPESCU ANA, 1986, România

105. POP IOAN AUGUSTIN, 1955, România

106. PUȘCAȘ RUSLAN, 1963, Ucraina

107. RADU SILVIA, 1935, România

108. Rafiei Rad Reza, 1974, Iran

109. RĂZVAN RADU AUGUSTIN, 1974, România

110. RIVERO MARIA JESUS, 1965, Spania / Slovacia

111. ROMANESCU ELEONORA, 1926, Moldova

112. ROȘCA DANIEL, 1991, România

113. ROȘU AUREL, 1948, România

114. ROZSNYAI VALENTIN IOSIF, 1952, România

115. RUS ANDREEA, 1967, România

116. RUSU VALENTIN, 1973, Moldova

117. RUSU-CIOBANU VALENTINA, 1920, Moldova

118. SAVIȚKAIA-BARAGHIN IARÎNA, 1985, Moldova

119. SCORUȘ ECATERINA, 1986, România

120. SIDORKIN VALERII, 1955, Belarus

121. SITARI VASILE, 1971, Moldova

122. Sjoukjen Wijk, 1949, Olanda

123. Soler Yansy, 1989, Cuba

124. SURINA OLENA, 1977, Ucraina / Polonia

125. SVATOSOVA TATIANA, 1964, Cehia

126. SVERNEI IGOR, 1972, Moldova

127. ȘOITU GHEORGHE, 1947, Moldova

128. TAKAGI MIZUE,1977, Japonia

129. TARGONSCHI VALERII, 1966, Belarus

130. TETCO VICTOR, 1952, Moldova

131. TOLAN VASILE, 1953, România

132. ȚĂRNĂ GHEORGHE, 1974, Moldova

133. ȚĂRUȘ MIHAI, 1948, Moldova

134. VASILESCU CORNELIU, 1932, România

135. VIERU GALINA, 1983, Moldova

136. VISCUN IRINA, 1983, SUA

137. VOZBINAS ALEKSANDRAS, 1958, Lituania

138. VRÂNCIANU SILVIA, 1940, Moldova

139. WÓJCIK POLA, 1982, Polonia

140. YOSHIZUMI TOSHIO, 1952, Japonia

141. ZAMȘA SIMION, 1958, Moldova

142. ZASTAVNIȚCHI-ȘEREMET LUDMILA, 1971, Moldova

143. ZBÂRNEA ELENA, 1985, Moldova

144. ZBÂRNEA TUDOR, 1955, Moldova


 21.02.2015 S-au incheiat inscrierile la concursul Bienalei Internationale de Pictura CHISINAU 2015

Multumim tuturor celor care au decis sa participe in cadrul concursului. 
Felicitari pentru artistii admisi din tarile:
Argentina, Armenia, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Corea de Sud, Coasta de Fildes, Cipru, Cuba, Elvetia, Georgia, Germania, Grecia, Franta, India, Italia, Iran, Jordania, Japonia, Lituania, Mongolia, Olanda, Polonia, Romania, Rusia, Spania, SUA, Ucraina, Uzbechistan, Ungaria si Moldova


09.12.2014 Anunţăm iniţierea procesului de depunere a ofertelor de participare în cadrul concursului Bienalei Internaţionale de Pictură Chisinau-2015. Data limita pentru inscriere - 20 februarie 2015


http://www.sensotv.ro/arte/Clipa-de-arta-4491/bienala-internationala-de-pictura-chisinau-2013  video Muzeul Cotroceni (Bucuresti)

http://www.muzeulcotroceni.ro/engleza/expozitii_internationale/2013/bienala.html  raport, Muzeul Cotroceni

Bienala 2013, o manifestare prestigioasă şi implicit competitive

Tudor ZBÂRNEA
Revista Limba Română
Nr. 7-8, anul XXIII, 2013
(http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2322)
Bienala Internaţională de Pictură Chişinău-2013, organizată sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, vădeşte cu certitudine un vector ascendent al calităţii şi prestanţei artistice, în sensul problematicilor de natură estetică, dar şi în cel al extinderii contextului cultural-artistic internaţional. Rezultatul eforturilor organizatorice ale primelor două ediţii, dar şi consecventa abordare din acest an validează evenimentul pe plan internaţional, plasând Chişinăul printre centrele de interes ale manifestărilor culturale vizuale, fapt ce a atras o participare internaţională consistentă.

Parcursul ascendent ni-l demonstrează o simplă statistică: dacă la prima ediţie s-au expus 110 artişti cu 141 de lucrări, reprezentanţi ai 12 ţări, actuala ediţie a găzduit 181 de plasticieni din 33 de ţări cu peste 250 de creaţii expuse pe simezele Centrului Expoziţional „Constantin Brâncuşi" al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova.

Expoziţia a reunit artişti din Austria, Armenia, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Costa Rica, Coasta de Fildeş, Cuba, Danemarca, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, India, Iran, Italia, Japonia, Kârgâzstan, Lituania, Marea Britanie, Mongolia, Olanda, Polonia, România, Rusia, SUA, Spania, Slovacia, Turcia, Ucraina şi Republica Moldova.

Ritmul dezvoltării tehnologiilor informaţionale din ultimii ani a atins cote impresionante, cu ajutorul acestora artiştii comunicând liber cu întreaga lume. Nu se poate însă asigura o perspectivă a evoluţiei fenomenului plastic contemporan fără o permanentă comunicare vie, interculturală, în contextul tendinţelor artistice internaţionale. La noi, aceasta poate fi realizată doar prin participarea individuală a artiştilor în cadrul diverselor saloane de artă internaţionale, dar şi prin organizarea unor manifestări expoziţionale competitive cu participare externă.

În acest sens, prin efortul comun al mai multor instituţii publice şi asociaţii de creaţie – Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Artă, Uniunea Artiştilor Plastici, Centrul de Artă Amprente, în parteneriat cu Direcţia Cultură a Primăriei Chişinău, Institutul Cultural Român „M. Eminescu" din Chişinău şi Fundaţia „Familia Sturza" – se organizează la Chişinău această manifestare expoziţională internaţională competitivă.

Un semn distinct şi de bun augur al ţinutei artistice incontestabile a acestei manifestări de anvergură este prezenţa generoasă a unor reputaţi artişti ai picturii contemporane: Paul Gherasim, Gheorghe Anghel, Viorel Mărginean, Sorin Ilfoveanu, Horia Paştina, Petru Lucaci, Vasile Tolan ş.a.(Romania), Nicole Calbeaut (Belgia), Ewa Mazek (Polonia), Rick Copsey (Marea Britanie), Gabriele Lockstaedt (Germania), Rinaldo Novali (Italia) Valentina Rusu-Ciobanu, Eleonora Romanescu, Sergiu Cuciuc, Dimitrie Peicev (Moldova), Anatoli Vasiliev (Rusia) ş.a.

Ca şi în cadrul ediţiei anterioare, Lituania se impune activ prin artişti cu o prestaţie plastică de excepţie, printre aceştia numărându-se Ieva Scaurone, Marta Vosiliute, Romanas Averincevas. Ne bucură prezenţa numeroasă, din acest an, a Bulgariei, reprezentată de mai mulţi artişti viguroşi cu lucrări de factură preponderent abstract-expresionistă şi o construcţie cromatică nonconformistă, caracteristică şcolii bulgare de pictură din ultimele decenii (Maria Zlatanova, Petar Arnaudov, Dimitar Iankov ş.a.).

Pentru prima dată am avut şi o ofertă generoasă din zona Orientului Apropiat (Turcia, Iran), dar şi din Asia (Mongolia, India).

Şi în acest an, prin caracterul implicit competitiv, Bienala şi-a propus să ridice nivelul ţinutei artistice, promovând şi încurajând, în acelaşi timp, tinerii creatori, prin atragerea unui număr cât mai mare al acestora. Nu putem, bineînţeles, trece cu vederea şi faptul că, în „convulsiile" socioeconomice din ultimii ani, deruta, decepţia, statutul social precar al omului de creaţie din societatea moldavă afectează la modul direct mediul artistic, în special tânăra generaţie, care tot mai des se orientează către necesităţile de moment ale unor consumatori de „artă de sufragerie". Aceste considerente ne obligă să semnalăm faptul că şi expoziţia actuală a constatat o receptivitate redusă, adesea oarecum timidă din punctul de vedere al expresiei plastice, din partea reprezentanţilor tinerei generaţii de artişti locali, comparativ cu ofertele generoase din partea tinerilor artişti din alte ţări, creatori care nu-şi limitează interesele artistice doar la pictura consumistă. Creaţiile tinerilor artişti din străinătate, formaţi în cadrul unor instituţii de învăţământ în care procesul de studiu este ghidat de alte criterii decât cele de la noi, se disting prin libertatea de alegere a procedeelor artistice şi orientarea acestora către tendinţele estetice conceptuale actuale, demonstrând o libertate deplină, aflată dincolo de orice convenţionalităţi tehnice sau stilistice, fără intenţii directe de agreare publică – iată şi secretul pentru care lucrările acestora suscită un interes vizual remarcabil.

Sperăm că dialogul dintre nucleul de pictori autohtoni orientat cu precădere către tendinţele artistice inovatoare şi estetica unor artişti din străinătate se va contura în timp şi va asigura o perspectivă favorabilă de dezvoltare a domeniului şi, implicit, o mai largă deschidere în antrenarea capacităţilor de sincronizare cu fenomenul artistic de pe mapamond.

Tendinţele recente ale picturii contemporane dinamizează formele şi mijloacele de exprimare, astfel încât se estompează limitele dintre domenii, adesea chiar intercalându-se, generând noi opere de artă care surprind spectatorul, îi solicită acestuia intelectul şi îi servesc drept prilej de delectare estetică. În cadrul acestei Bienale, juriul a menţionat cu Marele premiu una dintre lucrările semnate de Toshio Yoshizumi din Japonia, care a cucerit nu numai prin originalitate, dar şi prin intensitate estetică, lucrare ce vine mai mult din zona graficii sau a imprimeului, în acelaşi timp ancorată temeinic în principiile estetice ale artei actuale prin mijloacele de expresie plastică, dar şi prin performance-ul prezentat de autor în cadrul vernisajului, în care acesta a demonstrat o totală contopire a propriei fiinţe cu opera etalată pe simeză.

Toate acestea ne duc cu gândul la ideea de a organiza următoarea ediţie a Bienalei într-un context mai amplu, care ar cuprinde mai multe domenii ale artelor vizuale contemporane (grafică, sculptură, obiect etc.) şi care ar permite un dialog plenar şi lucrativ între generaţii de artişti, culturi, domenii artistice, curente şi critici.

Un factor important al acestei manifestări culturale este şi comunicarea directă dintre artiştii străini şi locali. Grupul de artişti – laureaţi ai premiilor, care sunt invitaţi pentru a participa la inaugurarea expoziţiei şi la ceremonia de decernare a premiilor –, a avut posibilitatea, în timpul vizitei la Chişinău, de a face cunoştinţă cu mediul cultural-artistic, atât în cadrul unor spaţii expoziţionale, cât şi în timpul vizitelor în studiourile artiştilor. La ediţia din acest an au fost prezenţi peste douăzeci de artişti expozanţi, directori de muzee şi galerii de artă din străinătate (Japonia, Franţa, Germania, Olanda, Cipru, Cehia, Polonia, Armenia, România, Rusia, Ucraina) care au participat atât la festivitate, cât şi la dezbaterile ce au avut loc în cadrul Mesei rotunde de la Galeriile de Artă „C. Brâncuşi". Vizitele care s-au produs în cadrul unor muzee, la unele instituţii de învăţământ superior sau în timpul călătoriilor de documentare cu caracter cultural în diverse zone ale Moldovei au favorizat iniţierea unor relaţii de prietenie şi colaborare instituţională sau individuală între artişti, identificându-se noi oportunităţi de colaborare atât în contextul evoluărilor în diverse tabere, simpozioane sau proiecte expoziţionale de perspectivă, cât şi în domeniul educaţiei artistice.

Tendinţa ascendentă valorică, dar şi numerică a acestei manifestări ne va obliga sa ţinem cont în viitor şi de valoarea premiilor, care deocamdată este modestă. E greu să invităm pentru a participa la concurs artişti de mare notorietate, atâta timp cât acordam premii derizorii. Nu credem că putem face mereu trimitere la starea precară a economiei noastre şi la nivelul nostru de trai. Având în vedere faptul că operele premiate, conform Regulamentului Bienalei, intră în fondul Muzeului Naţional de Artă, credem că am putea majora valoarea premiilor de cel puţin trei ori, lucru care ne va permite să ridicăm standardele de participare, pentru ca în timp Bienala să devină, realmente, una dintre cele mai prestigioase manifestări vizuale, cel puţin din regiune.

Ca şi la primele ediţii, trebuie să menţionăm o lipsă acută a comentariilor de analiză estetică din partea criticilor de artă, deşi aceştia nu au ezitat să se expună pe marginea evenimentului, de regulă, în termeni pozitivi, în timpul vernisajului. Evenimente de asemenea anvergură nu trebuie să treacă fără a fi analizate de teoreticieni. Rămânem deocamdată doar cu cronicile, reportajele video sau alte emisiuni realizate de jurnalişti. Cu toate acestea, putem consemna faptul că expoziţia actuală a fost cea mai vizitată manifestare expoziţională de la noi, din ultimii ani.

Anul acesta am reuşit să etalăm o selecţie de lucrări din cadrul Bienalei la Muzeul Naţional Cotroceni din Bucureşti, o locaţie de prestigiu din România, unde au putut fi expuse cu prioritate lucrările laureaţilor şi artiştilor invitaţi, reuşind ca alături de aceştia să susţinem şi consacrarea unor artişti tineri de la noi şi din străinătate.

Tot în cadrul evenimentelor Bienalei, laureatul Marelui premiu Toshio Yoshizumi, în luna iulie a anului curent, a prezentat o expoziţie personală la Galeria Adi Art din oraşul Lodz din Polonia. Şi cele două evenimente, care au urmat la Muzeul Naţional de Artă din Chişinău: expoziţia personală a laureatei Trofeului ArtMuseum Gabrielle Lockstaedt din Germania şi expoziţia artistului Rick Copsey din Marea Britanie sunt derivate ale Bienalei. Aceste manifestări contribuie la promovarea artiştilor şi artei contemporane, asigurând în aceeaşi măsură prestanţa artistică şi nivelul înalt de organizare al evenimentului. Cele trei ediţii ne-au făcut să fim încrezători că putem organiza şi la Chişinău manifestări vizuale de anvergură. Nu putem să nu mulţumim celor care au sprijinit evenimentul, în primul rând Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Direcţiei Cultură a Primăriei Chişinău, Institutului Cultural Român „M. Eminescu" din Chişinău şi Fundaţiei „Familia Sturza", celor care au fost împreună cu noi încă de la prima ediţie.

Avem certitudinea că Bienala Internaţională de Pictură Chişinău va asigura o continuitate în promovarea şi dezvoltarea artelor plastice, contribuind şi prin aceasta la crearea unei imagini culturale favorabile a Moldovei pe plan extern.Bienala Internationala de Pictura Chisinau-2013 la Muzeul Cotroceni (Bucuresti)

http://www.rtv.net/expozitie-de-pictura-la-muzeul-cotroceni-cea-de-a-treia-editie-a-bienalei-internationale-de-pictura_86347.html

 Video, Muzeu Cotroceni


2013
 
Video Vernisajul Bienala Internationala de Pictura Chisinau-2013


 
 
14.01.2013
 Регламент проведения
Международной Биеннале живописи Chisinau-2013 
 
 
Под патронатом  Министерства культуры Молдовы
 
Организаторы:
Национальный музей искусств Молдовы
Союз художников Молдовы
Центр искусств AMPRENTE
 
Партнеры:
Управление культуры мэрии г. Кишинэу
Национальный музей Котрочень,
Бухарест, Румыния
Институт Румынской культуры им. М. Еминеску в Кишиневе
Фонд Семья Стурза
Мэрия г. Капо Д’Орландо, Италия
Галерея Ади Арт, г.Лодзь, Польша
 
 
КураторТудор Збырня, Генеральный директор Национального музея искусств Молдовы 
 
 
В период  30 мая по 16 июня 2013 года в Выставочном зале Союза Художников Молдовы Константин Брынкушь,
(бул.Штефан чел Маре, 3, Кишинэу) проводится третья Международная Биеннале живописи.
Цель:
- Показать динамику развития в области живописи последних лет.
- Представить широкий спектр эстетических подходов и средств визуального выражения: от традиционных
методов до современных технологий.
- Оценить уровень современного искусства Молдовы в его место в мировом искусстве, мотивируя национальный феномен  и стимулируя развитие живописи во всем ее многообразии.
- Создать благоприятные условия  для встреч и диалогов профессионалов, сторонников разных тенденций и течений художественного выражения из разных стран, для налаживания  творческих связей.
Требования к кандидатам:
- К конкурсу допускаются национальные и иностранные художники занимающиеся живописью;
- Кандидаты заявляют под собственную ответственность, что являются собственниками работ, предложенных к участию в конкурсе (Приложение 1).
Требования к работам:
- Автор может принять участие в конкурсе с  2 работами, написанными в 2011-2013 годах.
- На предварительный отбор автор может представить изображения  5 работ, написанных в 2011-2013 годах.
- Принимаются работы, которые  не участвовали в международных конкурсах.
- Размер работ в пределах:  сторона – от 80см  до 200см.
Сроки:
Подачи заявок на участие – до 15 марта 2013.
Предварительный отбор – март 2013.
Результат отбора – 15 марта 2013.
Доставка работ в выставочный зал – 15 апреля 2013.
Выставка – 30 мая - 16 июня 2013.
Награждение победителей – 30 мая 2013.
Отправка работ авторам – август 2013.
Жюри:
Жюри состоит из специалистов в области изобразительных искусств, истории искусств и искусствоведов из Молдовы и из-за рубежа. Жюри выбирает Лауреатов и определяет размер премий.
Премии:
Главная премия – 22 000 леев  (около 1400евро)
1 премия               – 16 000 леев
II премия               – 12 000 леев
III премия               – 9 000 леев
Премия Фонда Семьи Стурза – 11 000 леев
Премия Института Румынской культуры им. М.Еминеску в Кишиневе – 15 000леев.
А так же присуждаются:
Трофей Национального музея искусств Молдовы Artmuseum.
Приз  г. Капо Д’Орландо (Италия)
Три Почетных Диплома Министерства культуры Молдовы.
Другие премии и дипломы.
Премии будут вручены 30 мая 2013 во время открытия Биенале.
Лауреаты Биеннале  будут приглашены на 3 дня в Кишинэу для участия в церемонии награждения.  Организаторы
обеспечивают  Лауреатов  гостиницей.
Кроме денежных призов и дипломов:
1. Обладатель Трофея Национального музея искусств Молдовы Artmuseum получает приглашение для организации персональной выставки в Национальном музее искусств Молдовы (http://www.mnam.md). Сроки по согласованию.
2. Обладатель Приза г. Капо Д’Орландо (Италия) получает приглашение для организации персональной выставки в одной из галерей искусств г. Капо Д’Орландо, и возможность участвовать в проекте Мэрии города «Artist in
residence» срок-3 недели, полное обеспечение. Период – сентябрь 2013года.
3. Один из Лауреатов конкурса получает приглашение для организации персональной выставки в галерее Ади Арт, г.Лодзь, Польша (http://www.adi-art.com/). Сроки по согласованию.
3. Будут организованы следующие групповые выставки:
а) групповая выставка 5-ти участников-нерезидентов в Национальном Музее Искусств Молдовы; 
б) 80 работ участников выставки - в Национальном музее «Котрочень» , г. Бухарест, Румынии (http://www.muzeulcotroceni.ro/). Период с 26 июня  по  14 июля, 2012.
Сборы:
1. Размер Организационного сбора:
- для членов Союза художников Молдовы, резидентов Молдовы – 200 леев
- для участников-нерезидентов –   50 евро .
2. Сбор является обязательным и безвозвратным.
Общие положения:
1. Организаторы имеют право:
- использовать изображения работ в программах на телевидении, в печатной прессе, интернете, каталогах, буклетах, фильмах, на различных носителях;
- использовать персональную информацию, переданную художником, организаторам Биеннале.
2. Премированные работы передаются в коллекцию:
- Национального Музея Искусств Молдовы - Главный приз, Премии 1, 2, 3;
- Фонда Семьи Стурза - работа, получившая Премию Фонда 
 (http://fundatiasturza.md/?category=1)
- Института Румынской культуры - работа, получившая Премию Института
(http://www.icr.ro/chisinau/).
-  г.Капо Д’Орландо – работа получившая  Приз г. Капо Д’Орландо(Италия)
3. Предварительный отбор проводится  рабочей группой Биеннале 2013 на основании Формуляров участников, присланных по электронной почте либо на любом другом носителе, сопровожденных цветными изображениями работ, их основными характеристиками, личной фотографией автора. Решение рабочей группы сообщают каждому автору в срок, решение не комментируется, контестации не принимаются, пакет документов не возвращается.
4. К участию в конкурсе допускаются авторы:
- получившие официальное приглашение от организаторов с
указанием названий работ (работы), прошедших предварительный отбор;
- обеспечившие доставку выбранных работ организаторам в
указанные сроки;
- уплатившие организационный сбор, на момент передачи работ.
5. Организационный сбор должен быть внесен:
- членами Союза художников Молдовы, резидентами Молдовы - в кассу Союза Художников Молдовы, согласно Списка предоставленного организаторами;
- участниками-нерезидентами - на расчетный счет организатора. Затраты по перечислению сбора на расчетный
счет несет участник конкурса.
6. При выполнении всех условий пункта 4, автор становится участником конкурса.
7. При невыполнении хотя бы одного из условий пункта 4, автор не допускается к участию в конкурсе и его работы не
будут выставлены.
8. В конкурсе не принимают участие работы:
- Почетных Гостей.
- Членов Жюри
- Членов рабочей группы
- Работы, поступившие к организаторам после 15 апреля 2013
9. Почетные Гости, принимающие участие в выставке,  могут выставлять работы написанные до 2011 года.
10. Организаторы  издают  Каталог выставки, где будет представлен каждый участник выставки с 1 работой (на усмотрение рабочей группы) и основной  информацией об участнике из Формуляра.
11. Каждый участник конкурса  нерезидент получает бесплатно 2 экземпляра Каталога Биеннале,  каждый участник
резидент – 1 каталог. Доставка каталога автору за счет получателя.
Требования к транспортировке работ:
1. Вес работы в упаковке не должен превышать 32 кг;
2. Упаковка должна быть пригодной для повторного использования;
3. В случае пересылки работы в рулоне,  необходимо оплатить расходы  по изготовлению (приобретению) подрамника.
4. Не допускается пересылка работ под стеклом и в хрупких рамах;
5. Затраты по доставке работ «туда-обратно» несет автор.
6. Страховка работ на время пересылки работ на усмотрение  автора;
7. Организатор не несет ответственность за несвоевременную доставку или повреждение работ во время почтовой транспортировки.
8. В течение 7 дней,  после окончания выставки участники-резиденты должны  забрать работы из Выставочного
Зала.
9. Работы участников из-за рубежа подлежат хранению до 45 дней. По договоренности, работы могут быть отправлены авторам по почте с оплатой по получении.
Формуляр участника, цветные изображения
работ(формат .jpg, 300dpi/inch) и личное фото автора (.jpg) для каталога присылать с
пометкой «BIP-2013»:
Либо
-  по почте на адрес:
Национальный Музей
Искусств Молдовы
ул. 31 августа 1989 года, 115,
Кишинэу, МД-2012
Дополнительная информация:
- официальный сайт Биеннале - www.bipchisinau.com

Приложение 1
Заявка на участие
Настоящим заявляю, что я являюсь единственным автором
данных  работ и на правах авторской
собственности мне принадлежат все права на ее использование, не ограниченные
интересами третьей стороны. Даю свое согласие организаторам Биенале Chisinau –
2013 на использование  моих работ в
соответствии с Положением о проведении Биенале.
Дата                                                                                      
Подпись
Краткая биография
Фамилия
Имя
Год рождения
Образование
Выставочная деятельность
Премии
Адрес
Страна проживания
Гражданство
Телефон
Е-mail
Прилагаются изображения работ и фото автора в формате (.jpg,
300dpi/inch)
 
21.10.2012

Anunțăm inițierea procesului de depunere ofertelor de participare in cadrul Bienalei Internaționale de Pictură Chișinau-2013
Data limită - 01 martie 2013

10.11.2011
VIDEO
2.      http://www.noroc.tv/noutati/3571                   Noroc TV  
INTERNET SOURSE: