• Română (România)
  • English (United Kingdom)

Video reportaj Bienala 2015

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Video reportaj Bienala 2013

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Video reportaj Bienala 2011

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Video reportaj Bienala 2009

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Tudor Zbârnea, Curatorul Bienalei

 

Contextul evoluărilor publice al artelor vizuale în Republica Moldova din ultimii ani tinde către asocierea artiştilor în grupuri mai puţin numeroase sau adesea poartă chiar un caracter individualist distinct. Aceasta se explică, prostate în primul rând, prin faptul că generaţia în etate, nemaibeneficiind de ,,organizarea’’ colectivă de altă dată, care mai aducea unora şi beneficii materiale, nu mai răspunde astăzi la apelul unor manifestări de anvergură, iar cea tânără optează mai degrabă pentru grupări formate pe bază de agreare pragmatică, ambele aflându-se, la drept vorbind, într-o luptă continuă pentru supravieţuire, transformând peisajul artistic local într-un caleidoscop, tributar cu precădere gustului pieţii şi aceea aproape inexistentă la noi. Aceste considerente impun anumite dificultăţi în organizarea unor expoziţii colective de amploare, mai cu seamă în cazul în care aceste expoziţii se ţin doar pe bază de entuziasm.

Cu toate acestea, tradiţionalul Salon de Toamnă se organizează cu regularitate, iar în ultimii ani, graţie sprijinului acordat de Ministerul Culturii şi Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, şi-a revendicat şi o formă de organizare competitivă în cadrul căreia se acordă Premiul Ministerului Culturii pentru cea mai bună lucrare şi premiile anuale ale Uniunii Artştilor Plastici pentru toate domeniile ( pictură, grafică, sculptură, arte decorative etc.).

De mai bine de două decenii se desfăşoară la Chişinău şi Bacău (România), fără întrerupere, Saloanele Moldovei cu participarea artiştilor plastici din Moldova şi România. Deşi în ultimii ani acestea şi-au mai redus din amploare, totuşi, îşi menţin în continuare calitatea de cea mai importantă manifestare artistică expoziţională de la noi.

Actuala ediţie a Bienalei Internaţionale de Pictură Chişinău - 2011 reuneşte 133 de artişti plastici din domeniul picturii, cu peste 170 de lucrări expuse pe simeze, reprezentanţi din 20 de ţări (Armenia, Belarus, Belgia, Cehia, Cipru, Costa-Rica, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Kîrgîstan, Lituania, Moldova, Olanda, Polonia, România,Rusia, Ungaria, Ucraina). Lucrările selecţionate definesc expoziţia prin profesionalism, inteligenţă şi actualitate stilistică, artiştii autohtoni demonstrând potenţialul de care dispune mediul artistic al domeniului picturii de la noi în contextul internaţional. Pentru orientarea expoziţiei către valorile indubitabile ale proceselor de creaţie, printre expozanţi se regăsesc şi artişti de mare notorietate, în calitate de invitaţi de onoare:Valentina Rusu-Ciobanu, Eleonora Romanescu,Glebus Sainciuc (Moldova), Gheorghe Anghel, Marin Gherasim, Paul Gherasim, Constantin Flondor, Horia Paştina (România), Nicole Callebaut (Belgia), Rinaldo Novali (Italia). Mai multe nume de referinţă de la noi se regăsesc pe simeze: Elena Bontea, Dimitrie Peicev, Sergiu Cuciuc, Mihai Ţăruş, Petru Jireghea,Vladimir Palamarciuc ş.a. Alături de aceştia expun foarte mulţi reprezentanţi ai tinerei generaţii, organizatorii subliniind debutul prin expunerea în cadrul unei manifestări de amploare. Ni se pare justificată şi decizia juriului, de încurajare a tinerilor artişti talentaţi, prin acordarea unor premii şi menţiuni.

Chiar dacă deocamdată nu putem semnala o abundenţă de oferte de participare străină, totuşi, apreciem interesul celor aproape o sută de artişti care au aplicat pentru a expune în cadrul acestei manifestări de anvergură pentru Republica Moldova.

Nu putem să nu menţionăm interesul sporit de participare în cadrul acestei ediţii al unor artişti de valoare din Lituania: Ricardas Zdanavicius, Averincevas Romanas, Khvichia Lena, Vosyliute Marta ş.a.

Cu certitudine, Bienala aspiră spre configurarea unui spaţiu inovativ al limbajelor plastice ale picturii, în care se vor impune diverse tehnici şi abordări stilistice netradiţionale, caracteristice celor mai recente tendinţe estetice.

Sincerele noastre sentimente de gratitudine se îndreaptă către cei care ne-au acordat încredere şi au sprijinit acest proiect: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, Direcţia Cultură a Primăriei municipiului Chişinău şi Fundaţia Sturza.

Nu în ultimul rând, dorim să mulţumim artiştilor invitaţi pentru acordul de a participa în cadrul acestei manifestări, tuturor celor care au răspuns solicitărilor noastre de a expune, celor care aspiră, împreună cu noi, la transformarea Chişinăului, la modul real, într-un adevărat centru de atracţie şi de sincronizare a valorilor artistice din arealul nostru cu cele mondiale.

Avem convingerea ca Bienala Internaţională de Pictură din Chişinău va adopta, de la o ediţie la alta, şi alte forme de manifestare, orientându-se către alte concepte şi diverse tematici care vor spori interesul artiştilor noştri, dar şi din străinătate, şi --de ce nu?--, va atrage în cadrul viitoarelor ediţii şi alte genuri în vederea expunerii unei game cât mai largi a artelor vizuale contemporane.

Zbârnea Tudor,
curatorul Bienalei, artist plastic, directorul Muzeului National de Arta

 

   

(2009)Afirmînd identitatea culturală

check arial, ed helvetica, doctor sans-serif;">Tudor Zbârnea, curatorul Bienalei 2009

Evoluţia ultimelor două decade a artelor vizuale din Moldova a fost indubitabil marcată de un caracter dinamic.Încurajaţi de deschiderea către România dar şi către Occident artiştii încearcă să-şi înscrie căutările profesioniste pe palierul tendinţelor estetice moderne.
În ultimul deceniu al secolului trecut în Moldova a fost fondat Centrul Soros pentru Artă Contemporană, una dintre prerogativele acestuia fiind şi sincronizarea gîndirii artistice autohtone cu ansamblul artei internationale.Iniţial, CSAC a oferit suport logistic şi financiar doar unui segment al artelor vizuale, considerat inovator--foto,video,multimedia--,segment care, din păcate, se va impune nesemnificativ, susţinînd adeseori proiecte perimate, care trădau o întîrziere de cel puţin 10-15 ani faţă de Occident.Treptat însă CSAC îşi extinde interesele asupra unei game mai vaste de forme alternative de exprimare artistică reuşind să impună un dinamism estetic apreciabil, atît prin organizarea la Chişinău a unor manifestări culturale de amploare, cu reprezentări ale artei alternative, cît şi prin participarea eficientă a artiştilor locali în cadrul unor proiecte internaţionale de prim rang.
   

(2009)O bienala pentru viitor

doctor arial, sildenafil helvetica, sick sans-serif;">Valentin Ciucă, Președintele juriului 2009
 

 

Dinamica evoluţiei artelor frumoase în spaţiul Republicii Moldova marchează un traseu ascendent unde coabitează deopotrivă stilistica cu rezonanţe tradiţionale cu cele ale unei fertile substanţe imaginativ-creative de sorginte modernă. Comunicarea artiştilor este deschisă către toate azimuturile astfel încât amprenta individualităţii se racordează spiritului enciclopedic al timpului. Ideea de Şcoală Naţională, deşi încă viabilă, cedează uşor tentaţiilor unei sincronizări cu ceea ce se petrece în planul artei europene. Ideea de Şcoală Naţională nu mai pare atât de categorică cum era altădată prin sensul unei sesizabile identităţi, ci se deplasează către ceea ce am putea numi stilul internaţional. Globalizarea are ca efect, şi ca urmare a relaţiei pragmatice între cerere şi ofertă, o deplasare dinspre naţional către universal. Ceea ce se crează în plan artistic la Paris, Roma sau New York poţi vedea şi la Chişinău sau Bălţi. Orgoliul personalizării păleşte oarecum şi se subordonează spiritului unui timp învălmăşit, stresant, mai degrabă al continuelor cercetări decât al certitudinilor.
   

Pagina 3 din 3